Uvan a sawtute syaw tsaru “venurum”

8 07 2010

Nìsok, oel tsere’a nìtxan ayuvan “venurum”ä sì uvan seri tsauvanur kop krr a oe tsun, ulte tslam oel set futa fìuvan lu oeru prrte’ lahea frauvanto (mungwrr uvano mì eltu lefngap :P). Oeyä ‘itanìri nìteng, prrte’ frauvan a sar rumit – apxa fu hì’i – slä venurum sleru uvan a poru lu tsaw prrte’ frato. Fìkem lu oeru nìtxan hiyìk.

Pol vay set ke omum horenit uvanä nìwotx, talun lu nì’aw munea zìsìt, slä oe peng poru san “rä’a ‘ampi si rumur fa syokx!” sìk ulte pol ftang tsakem. Moe ke uvan seri a krr, pol munge rumit fa syokx peyä slä moe venurum seri a krr, po ke tsakem si. 😀 Law poru tsakrr uvan ‘i’a sì tsakem a zene liven, hufwa po ke tsun piveng ngaru oerusì horenit uvanä. Eveng lu hiyìk nìtxan nang!

Tse, lu kxamtxomaw ulte oe zene hivahaw. Pamrel si nìNa’vi nìmun a fì’u leiu sìlstan. 🙂

Kìyevame trray!
ta Keyl

Advertisements

Actions

Information

One response

25 09 2010
Gisle

Sìltsana pìlokä upxare teri uvan, tìsar fìlì’fyayä ‘uri lesawtute leiu sìltsan nìtxan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: