Aylì’u a sngä’i fa “Z”

8 05 2010

Fìtxon, oel “zolong” aylì’ut ta mokri oeyä, fpi fìwep-tseng: http://www.tyger.org/~tiger/navi/wordlist.php Tsatsengit tok pawnlltxea tìkenongil atxan ta sute a nerume lì’fyati leNa’vi.  Oe pole’un tsnì oe sngä’i fa aylì’u a sngä’i fa “Z” tup fa “A”. 🙂  Rutxe, tìng miykun.

za’ärip
zam
zamunge
zapxì
za’u
zawng
zekwä
zene
zenke
zìsìt
zong
zongtseng
zoplo
zusawkrr

Ulte set oe zene sivar aysat:

Nga tsun tslivam oeyä ‘upxaret le”Z” srak?

Eyawra tì’eyng ↓↓↓↓↓↓ (ftxey fa “tsyokx” ngeyä fte tsivun tsive’a :D)

Fìzìsìt, oe zene zivong zapxì zongtsengä ulte zenke zoplo sivi fu zivawng krr a zam zekwä vrrtep zaya’u zusawkrrmì.

Kìyevame trray!

-Keyl

Advertisements

Actions

Information

One response

9 05 2010
Prrton

HRH. Fì’upxare sìlronsem leiu nìhawng! Nìlaw tsaw latsu stxonga vrrtep nìngay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: