Yola ‘upxare lemokri

20 04 2010

Oeyä tì’eyng Prrtonfpi.

Trray oe pamrel sasyi aylì’ur a oel poltxe sat mì fì’upxare lemokri…. 🙂

-Keyl

Advertisements

Actions

Information

One response

20 04 2010
BU.RI.TO.N

Ma Keyl,

Ngeyä tì’eyng lemokri oeyä postìfpi trramä lu txantsan nìwotx. Tsun tslivam nìltsan ulte fpìl futa kxawm oeng lerok ngaya tìpxängkxo nìNa’vi nìwin! 🙂 Savilew ko!

Ngaru irayo siveiyi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: